Gabapentine Strides 800 mg, filmomhulde tabletten - openbaar beoordelingsrapport

Dit was een aanvraag voor generiek geneesmiddel Gabapentine Strides 800 mg, filmomhulde tabletten. Een handelsvergunning kon niet worden verleend aangezien de voorgestelde productie- en kwaliteitscontrolemethoden niet kunnen garanderen dat er geen grote tekortkoming in de kwaliteit van het product kan ontstaan.