Infographic onderzoek Kruidenmiddelen

In opdracht van het CBG onderzocht Kantar het gebruik van kruidenmiddelen in Nederland. Het onderzoek laat zien dat veel mensen kruidenmiddelen gebruiken naast hun medicijnen, met het idee ‘baat het niet dan schaadt het niet’. Dit kan veilig medicijngebruik in de weg staan.

De helft van de mensen in het onderzoek wist niet of nauwelijks wat mogelijke bijwerkingen zijn van het kruidenmiddel dat ze gebruiken, wat er kan gebeuren als je te veel van het middel gebruikt en of je het middel kunt combineren met (andere) medicijnen. 86% van de gebruikers denkt dat het combineren van kruiden en medicijnen maar een klein risico met zich meebrengt. Ook is bij 72% van de gebruikers van kruidenmiddelen de huisarts niet op de hoogte van dit gebruik.

Vergroot afbeelding