Werkwijze Commissie toelating diergeneesmiddelen

De werkwijze van de Commissie toelating diergeneesmiddelen, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1 van het besluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 april 2022 (Instellingsbesluit Commissie toelating diergeneesmiddelen).