NSAID’s voor systemische toediening en gebruik tijdens zwangerschap: Nederlandse vertaling SmPC en patiëntenbijsluiter

Het CBG heeft een vertaling opgesteld van de SmPC- en patiëntenbijsluitertekst die de CMDh in juli 2022 heeft vastgesteld voor NSAID's voor systemische toediening en gebruik tijdens zwangerschap.

Alle informatie, zoals bijvoorbeeld de wijze waarop deze tekst geïmplementeerd moet worden en voor welke producten dit gedaan moet worden, is te lezen in de berichten van de CMDh van 29 juli 2022 en 22 september 2022.

Download hier het document (met de tekstwijziging) en de Nederlandse vertaling van deze tekst.