Gecombineerde hormonale anticonceptiva die ethinylestradiol bevatten: Nederlandse vertaling SmPC en patiëntenbijsluiter

De CMDh heeft een SmPC- en patiëntenbijsluitertekst vastgesteld voor de farmacodynamische interactie bij gelijktijdig gebruik van gecombineerde hormonale anticonceptiva die ethinylestradiol bevatten en geneesmiddelen met ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (Viekirax) en dasabuvir met of zonder ribavirine.