Klachtenregeling CBG 2022

Het CBG streeft er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u niet tevreden en vindt u dat het CBG u verkeerd of onzorgvuldig heeft behandeld? Het CBG wil graag leren van fouten en waar mogelijk de werkwijze verbeteren. Daarom is het belangrijk om uw ervaringen met het CBG te delen. Voor de behandeling van een klacht heeft het CBG een klachtenregeling vastgesteld. Hierin kunt u lezen op welke wijze het CBG een klacht behandelt.