Gedragscode en integriteitsbeleid College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Het CBG hecht belang aan integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van zijn medewerkers om de kwaliteit van de werkzaamheden en de besluitvorming te waarborgen.