Openbaar verslag Collegevergadering 998

Tweede versie, 21 augustus 2023. 

Aanpassing betreft de agendapunten: 1, 10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 10.f, 12.a, 13.7.a en bijlage 1. Voor het volgende agendapunt is nog geen definitief besluit genomen: 7.a