Openbaar verslag Collegevergadering 994

Tweede versie, 17 augustus 2023.

Aanpassing betreft de agendapunten: 4, 7.a, 7.c, 7.d, 10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 10.e, 10.f, 10.g, 10.h en 10.j. Voor het volgende agendapunt is nog geen definitief besluit genomen: 10.i.