Openbaar verslag Collegevergadering 976

Tweede versie, 7 augustus 2023

Aanpassing betreft de agendapunten: 4 (deels), 7.a, 7.b, 10.a, 10.b, 10.c, 10.e, 10.g en 13.7.a.
Voor het volgende agendpunt is nog geen definitief besluit genomen: 4 (deels).