Openbaar verslag Collegevergadering 959

Definitieve versie openbaar verslag, 21 februari 2023.

Aanpassing betreft de agendapunten 7.a, 7.b en 10.a.