Wetenschapsbrochure - Towards Tomorrow

A status update on the Medicines Evaluation Board Science Policy 2020 - 2024

In April 2023 the brochure ‘Towards Tomorrow’ was published. This brochure which gives an update on the regulatory science activities conducted in light of the MEB Science Policy 2020-2024. It describes the scientific activities that have taken place in the last years with involvement of the MEB, and where we are currently working on. Many of these scientific activities are performed in collaboration with PhD students. To put them in the spotlight, we included interviews with 22 PhD students. 

Een update van het wetenschapsbeleid 2020 – 2024 van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

In april 2023 is de brochure 'Towards Tomorrow' gepubliceerd. Deze brochure geeft een update van de regulatoire wetenschappelijke activiteiten in het licht van het Wetenschapsbeleid 2020-2024 van het CBG. Het beschrijft de wetenschappelijke activiteiten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden met betrokkenheid van het CBG, en aan welke wetenschappelijke activiteiten momenteel gewerkt worden. Veel van deze wetenschappelijke activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met promovendi. Om hen in de schijnwerpers te zetten, zijn er interviews met 22 promovendi opgenomen in deze brochure.