DHPC Vaxzevria (voorheen COVID‐19 Vaccine AstraZeneca)

De zeldzame combinatie van stolselvorming en een verlaagd aantal bloedplaatjes is als bijwerking toegevoegd aan de productinformatie en bijsluiter van het coronavaccin van AstraZeneca. Dit naar aanleiding van een eerdere conclusie van het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC dat deze zeldzame aandoening zeer waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de prik met Vaxzevria (voorheen COVID-19 Vaccin AstraZeneca). Hoewel dergelijke bijwerkingen zeer zeldzaam zijn, werden er meer gevallen gemeld dan men zou verwachten in de algemene bevolking. Het betrof vooral vrouwen onder de 60 jaar. Er zijn op dit moment geen specifieke risicofactoren vastgesteld. Zorgprofessionals ontvangen vandaag of morgen een nieuwe brief met risico-informatie, de zogenoemde Direct Healthcare Professional Communicatie (DHPC).