DHPC Ondexxya

Commerciële tests die de anti-fXa-activiteit meten, zijn ongeschikt om het effect van het medicijn andexanet alfa (Ondexxya) te bepalen. Deze tests onderschatten het effect van andexanet alfa, waardoor er kans is op overdosering. De Nederlandse medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners om het effect van andexanet alfa te bepalen aan de hand van klinische parameters.