MEB 44: Direct Healthcare Professional Communications (DHPC's)

Dit document is gebaseerd op de Guideline on Good Pharmacovigilance Practices (GVP) Module XV – Safety communication, en richt zich specifiek op de Nederlandse situatie. Dit document beschrijft de procedure rondom de implementatie van DHPC’s in Nederland, en geeft aanwijzingen voor het vertalen van de brief, voor het vaststellen van de doelgroepen en de verspreiding ervan. Uitgangspunt is hierbij dat de informatie in de DHPC’s zo goed mogelijk aansluit op de bruikbaarheid voor zorgverleners waardoor de effectiviteit van deze additionele risicominimalisatie maatregel verbetert.