Peter Mol en Patrick Vrijlandt namens Nederland in het Europese CHMP

Onze collega’s Peter Mol en Patrick Vrijlandt zijn vanaf 1 augustus de nieuwe Nederlandse leden van het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Het CHMP is het geneesmiddelenbeoordelingscomité van het EMA. De twee vertegenwoordigen ons land in Europa bij de beoordeling van geneesmiddelen voor de Europese markt.

Vergroot afbeelding Peter Mol (links) en Patrick Vrijlandt (rechts)
Peter Mol (links) en Patrick Vrijlandt (rechts)

CHMP lid: Peter Mol

Peter Mol is opgeleid als apotheker. Bij het CBG werkt hij als senior klinisch beoordelaar. Naast zijn werk bij het CBG is Peter ook hoogleraar aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen, op het gebied van regulatory science, de wetenschap die zich bezighoudt met het verbeteren van het beoordelen en bewaken van medicijnen.

Het lidmaatschap van het CHMP is niet zijn eerste activiteit op internationaal niveau. Peter was voorheen lid en vice-voorzitter van de Scientific Advice Working Party, een Europese werkgroep voor wetenschappelijk advies

Alternate CHMP lid: Patrick Vrijlandt

Elke Europese lidstaat heeft één vertegenwoordiger in het CHMP en één ‘alternate’. Patrick Vrijlandt is vanaf deze maand het Nederlandse alternate CHMP-lid

Patrick is opgeleid als internist en infectioloog. Ook hij werkt al langere tijd als senior klinisch beoordelaar bij het CBG. Patrick is lid van diverse werkgroepen binnen het CBG en op Europees niveau van de Cardio Vascular System Working Party.

Peter Mol en Patrick Vrijlandt zijn aangesteld bij de CHMP voor een periode van 3 jaar, die verlengd kan worden.

Over het CHMP

Bij geneesmiddelenregistratie volgens de centrale procedure (voor de Europese markt) dient een fabrikant het registratiedossier in bij het Europees Medicijnagentschap (EMA). Het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) beoordeelt dit dossier dan en brengt advies uit aan de Europese Commissie. Die neemt vervolgens een bindend besluit.

In het CHMP wordt voor elk geneesmiddel een tweetal rapporteurs benoemd, die het product volgen gedurende de hele levenscyclus. Voor veel medicijnen is het CBG een van de (co-)rapporteurs. De CHMP-leden functioneren op persoonlijke titel. Zij hebben een brugfunctie tussen Europese en nationale systemen.

Wil je meer weten over de taak van het geneesmiddelenbeoordelingscomité? Bekijk deze video van het EMA, met meer uitleg van het werk van het CHMP: What is the CHMP? - YouTube