Tariefswijziging medicijnen en medische hulpmiddelen voor menselijk gebruik vanaf 1 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 verhoogt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de tarieven voor vergunningaanvragen en -wijzigingen, en de jaarvergoeding van medicijnen voor menselijk gebruik. Ook de tarieven voor consultatieprocedures voor medische hulpmiddelen gaan omhoog.

Net als eerdere jaren past het CBG de tarieven aan. Dit is nodig vanwege de loon- en prijsontwikkelingen. Op basis daarvan is voor 2023 een kostenstijging van 6% verrekend in de tarieven.

Op basis van de huidige inzichten is gebleken dat de kosten van productgroep ‘consultatieprocedures medische hulpmiddelen’ sterk afwijkt van de opbrengsten. Daarom zijn de tarieven voor deze productgroep per 1 januari 2023 verder aangepast. Tevens is een nieuw tarief geïntroduceerd voor grotere wijzigingen in de toepassing van een geneesmiddel in een medisch hulpmiddel (er geldt nu een verschillend tarief voor type I en type II wijzigingen).