Column 'Over medicijnen': Medicijnen binnen bereik, een gezamenlijke taak

Honderden mensen zaten er in de zaal: artsen, apothekers, patiënten, wetenschappers en mensen uit de farmaceutische industrie en van overheidsinstellingen. Ze waren te gast bij de CBG Collegedag die we afgelopen week hielden. 

‘Medicijnen binnen bereik’ was dit jaar het thema van de dag. Het vat de bedoeling van ons werk samen. Namelijk: dat medicijnen voor de juiste patiënt op het juiste moment beschikbaar zijn. Medicijnen waar patiënten op kunnen vertrouwen. Dat doen wij niet alleen. Het is de gezamenlijke taak van een hele keten. Van onderzoekers tot fabrikanten en van overheidsinstellingen tot artsen, apothekers en verzekeraars. 

Onze taak in die keten? Bij het CBG beoordelen en bewaken we de werkzaamheid veiligheid en kwaliteit, van medicijnen en vaccins. Bestaande én nieuwe. Is alles in orde? Dan krijgt een medicijn een handelsvergunning. Maar daarmee is een medicijn of vaccin nog niet direct bij de patiënt. Er moeten nog afspraken komen over vergoeding, bijvoorbeeld. 

Wat kunnen we doen om al die stappen te versnellen? Door zoveel mogelijk samen te werken. Zo geven wij wetenschappelijk advies aan bedrijven en onderzoekers. Daarmee helpen we hen op de juiste weg naar een handelsvergunning. We werken ook samen met het Zorginstituut Nederland. Zij adviseren de minister over het wel of niet vergoeden van een medicijn. Door onze beoordeling en die van hen wat in tijd in elkaar te schuiven, kunnen medicijnen ook iets sneller doorstromen. 

‘Data’ is ook een heel belangrijk element. Er is heel veel informatie beschikbaar over onze gezondheid, over hoe ziektes verlopen en hoe medicijnen werken. Door die informatie zo goed mogelijk te gebruiken, kun je veel winst behalen. Je leert dan nog beter hoe medicijnen precies werken, maar ook hoe je ziekte voorkómt. Al die data zo goed mogelijk inzetten, is heel belangrijk. Dankzij nieuwe technologie gaat dat steeds beter. 

Daar komt ook die ene heel belangrijke schakel in de keten om de hoek kijken: de medicijngebruiker. Er is steeds meer informatie beschikbaar over gezondheid, levensstijl en de werking van medicijnen, voor én na de toelating ervan. Daarom is het des te belangrijker dat we medicijngebruikers betrekken in de keten. 

Wat heeft een patiënt nu precies nodig? En hoe kunnen ze meer bijdragen aan onderzoek? Tijdens de Collegedag hoorde ik al een aantal mooie voorbeelden en suggesties van patiënten. Over het delen van gegevens en eerdere betrokkenheid tijdens het proces. Waarmee we medicijnen binnen bereik brengen en houden. Dat komt vertrouwen in medicijnen én het goede gebruik ervan uiteindelijk ten goede. En dat is uiteindelijk de bedoeling. 

Over de column

Voorzitter em. prof. dr. Ton de Boer schrijft elke maand een column ‘Over medicijnen’, over gezondheid en welzijn. De column verschijnt ook op Gezondheid&Co, het gezondheidsplatform voor Noord-Nederland, van de Noordelijke Dagblad Combinatie (de NDC Mediagroep). De columns staan in het teken van de actualiteit en onze rol en ons werk als Nederlandse medicijnautoriteit.