Vaststelling naamgeving influenzastammen 2022/2023

Het CBG heeft de Nederlandse vertaling van de werkzame bestanddelen voor influenzastammen voor het komend seizoen vastgesteld.

Handelsvergunningshouders zijn verplicht de Nederlandse vertaling te gebruiken. Het doel is een eenduidige vermelding van de werkzame bestanddelen in Nederland.

Het geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP heeft in de vergadering van maart 2021 de stammen voor het seizoen 2022/2023 definitief vastgesteld. Het CBG heeft de Nederlandse vertaling van de werkzame bestanddelen voor de influenzastammen voor seizoen 2022/2023 vastgesteld. Handelsvergunninghouders wordt verzocht om de vertaallijst te gebruiken in de productinformatie.