Tariefswijziging CBG vanaf 1 januari 2022

Met ingang van 1 januari 2022 verhoogt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de tarieven voor vergunningaanvragen en -wijzigingen, en de jaarvergoeding van medicijnen voor menselijk gebruik. Ook de tarieven voor consultatieprocedures gaan omhoog. De tarieven voor diergeneesmiddelen blijven, net als vorig jaar, gelijk.

Net als vorig jaar past medicijnautoriteit CBG de tarieven aan. Dit is nodig vanwege de loon- en prijsontwikkelingen, en om als organisatie alle kosten te kunnen dekken. Op basis daarvan is voor 2022 een kostenstijging van 1,3% verrekend in de tarieven.

Op basis van de huidige inzichten is gebleken dat de kosten van de productgroepen ‘medische hulpmiddelen’ en ‘wetenschappelijk advies’ sterk afwijken van de opbrengsten. Daarom zijn hiervoor de tarieven verder aangepast.

Tarieven en producten diergeneesmiddelen

Als gevolg van de Verordening Diergeneesmiddelen die per 28 januari 2022 van toepassing is, wijzigen veel procedures. Zo verandert de classificatie van wijzigingen (ook wel variaties genoemd) van een handelsvergunning. Vanwege deze wijzigingen wordt de huidige tariefstructuur opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Lees hier meer over de nieuwe tarieven en de verordening.