Publieke consultatie: Europese strategie voor regelgeving rond medicijnen

Het Europese Medicijnagentschap EMA en het netwerk van de hoofden van de nationale medicijnautoriteiten, de Heads of Medicines Agencies (HMA), hebben samen hun doelstellingen en prioriteiten vastgelegd in een strategiedocument voor de komende vijf jaar. De strategie ligt op dit moment ter inzage voor het publiek.

Met behulp van deze gezamenlijke strategie, geldig van 2021 tot 2025, moet het netwerk huidige en toekomstige uitdagingen effectiever aanpakken. Het concept staat vanaf nu open voor publieke consultatie en kan tot 4 september ingezien en becommentarieerd worden. Meer informatie daarover is te vinden in het oorspronkelijke EMA-bericht.

De strategie focust op zes prioriteiten, die aansluiten bij de routekaart van de Europese Commissie, die moet leiden tot een geneesmiddelenstrategie voor heel Europa:

  • Beschikbaarheid en toegankelijkheid van geneesmiddelen
  • Data analyse, tools en digitale transformatie
  • Innovatie
  • Antibioticaresistentie en andere opkomende bedreigingen voor de volksgezondheid
  • Uitdagingen op het gebied van de bevoorradingsketen
  • Duurzaamheid van het netwerk en operationele uitmuntendheid

Het uiteindelijke strategiedocument dient straks weer als leidraad voor de afzonderlijke werkplannen van het EMA en het netwerk van nationale medicijnautoriteiten, waarvan het CBG deel uitmaakt.

Bekijk ook de video met de oproep van het EMA om het document te bekijken en reacties te delen.