CBG-portal definitief uit de lucht

Uit veiligheidsoverwegingen is de CBG-portal in januari van dit jaar voorlopig uit de lucht gehaald. Het CBG heeft helaas moeten besluiten dat de portal definitief wordt gesloten, omdat de problemen niet verholpen kunnen worden.

Met sluiting van de portal vervallen de volgende diensten:

  • Overzicht van open en recent gesloten zaken;
  • status waarin de zaak zich bevindt;
  • informatie over de CBG-contactpersoon.

Firma’s kunnen bij overschrijding van de wettelijke termijn via het contactformulier informeren naar de voortgang van een zaak (termijnvraag). Voor informatie over de voortgang en afhandeling van variaties verwijzen wij naar het Vraag-en antwoorddocument over variaties op onze website (zie vraag 4.2). Firma’s wordt gevraagd deze Q&A te raadplegen voordat zij een termijnvraag insturen.