Vaststelling naamgeving influenzastammen 2020/2021

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de Nederlandse vertaling van de werkzame bestanddelen voor influenzastammen voor het komend seizoen vastgesteld.

Handelsvergunningshouders zijn verplicht de Nederlandse vertaling te gebruiken. Het doel is een eenduidige vermelding van de werkzame bestanddelen in Nederland.

Het geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP heeft in de vergadering van maart 2020 de stammen voor het seizoen 2020/2021 definitief vastgesteld. Het CBG heeft de Nederlandse vertaling van de werkzame bestanddelen voor de influenzastammen voor seizoen 2020/2021 vastgesteld. Handelsvergunninghouders worden verzocht om de vertaallijst te gebruiken in de productinformatie.