Slokdarmklachten bij gebruik van antibiotica met flucloxacilline

Bijwerkingencentrum Lareb heeft 22 meldingen ontvangen van slokdarmklachten bij gebruik van flucloxacilline in de periode tussen oktober 2007 en oktober 2019. Deze meldingen gingen over een pijnlijk of brandend gevoel in de slokdarm of een slokdarmontsteking.

Antibiotica met de werkzame stof flucloxacilline worden gebruikt voor de behandeling van milde tot ernstige infecties door bacteriën. Dit zijn bijvoorbeeld luchtweginfecties zoals een long- of keelontsteking of huidinfecties zoals krentenbaard.

Bij de meeste meldingen van slokdarmklachten herstelde de patiënt nadat de behandeling met flucloxacilline stopte. In enkele gevallen gebruikten patiënten een maagbeschermer voor de behandeling van hun slokdarmklachten.

Bijsluiter

In de meeste bijsluiters van flucloxacilline zijn klachten van het maag-darmkanaal vermeld. Om deze bijwerkingen te voorkomen adviseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) patiënten om de capsules met een vol glas water in te nemen.

Het CBG deelt de informatie van het Lareb met het Europese netwerk, waar besloten wordt of de bijwerkingen en het innameadvies in de bijsluiter wordt aangepast.