Column 'Over medicijnen': Ongewenst zwanger – voorkómen blijft het belangrijkst

De abortuspil is straks verkrijgbaar bij de huisarts. De Tweede Kamer stemde daar onlangs mee in.  De huisarts die de vrouw en haar situatie goed kent, kan dan de abortuspil voorschrijven. Maar een abortus is een serieuze zaak. Daarom is het belangrijk om ook te blijven inzetten op het voorkómen van een ongewenste zwangerschap. In Nederland zijn er verschillende manieren van anticonceptie beschikbaar.

Natuurlijk is er de anticonceptiepil. Die is al ruim zestig jaar op de markt, in diverse samenstellingen en doseringen. Het is een van de meest onderzochte medicijnen ter wereld en bewezen effectief . In Nederland gebruiken ongeveer twee miljoen vrouwen deze vorm van anticonceptie.

De werking en de veiligheid zijn uitgebreid onderzocht. De hormonen in de anticonceptiepil lijken heel erg op de hormonen die de eierstokken van een vrouw zelf maken. Ze voorkomen dat er een eicel vrijkomt en bevrucht kan worden. Het is een heel betrouwbare manier om zwangerschap te voorkomen.

Met enige regelmaat lees ik artikelen over vrouwen die om verschillende reden twijfels hebben over de anticonceptiepil. Vanwege de hormonen of vermoedelijke bijwerkingen. Ook hoor ik van een Collegelid dat de pil en die bedenkingen nog wel eens aan bod komen tijdens haar spreekuur als huisarts.

Spreekt de pil je niet aan of bevalt je huidige pil niet goed? Dan is een lagere dosering een optie. En er zijn ook andere effectieve manieren van anticonceptie beschikbaar voor vrouwen, waarvan de effectiviteit en veiligheid uitgebreid zijn beoordeeld. Volgens de cijfers gebruiken inmiddels ongeveer 400.000 vrouwen alternatieve vormen van anticonceptie, zoals een spiraaltje. En er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar nieuwe vormen van anticonceptie, met én zonder hormonen.

Bespreek met je arts welke vormen van anticonceptie er op dit moment allemaal nog meer zijn, naast ‘de pil’. De website Thuisarts.nl heeft bijvoorbeeld een duidelijke keuzehulp, met betrouwbare informatie over de voor- en nadelen van de verschillende anticonceptiemiddelen. Op onze Geneesmiddeleninformatiebank zijn álle bijsluiters te vinden.

Als medicijnautoriteit staan wij voor goed gebruik van goede medicijnen, waaronder anticonceptie. Goede anticonceptie en betrouwbare voorlichting dragen bij aan het voorkomen van een ongewenste zwangerschap. Maar het is niet aan mij om iemand te adviseren welk medicijn wel of niet te nemen. Die keus is aan iedereen persoonlijk. Wij kunnen alleen maar zorgen dat we betrouwbare informatie delen. Onze taak is dat wij zorgvuldig kijken naar de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van elk medicijn, dus ook van anticonceptiemiddelen.