CBG Jaarverslag 2019: Vertrouwen en verbinding

2019 was voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een jaar vol uitdagingen, maar ook een jaar om met een goed gevoel op terug te kijken. CBG-directeur Hugo Hurts: “Ik ben trots op wat er allemaal is gedaan. Hoewel de organisatie onder grote druk stond en de middelen ronduit krap waren, hebben we in 2019 meer werk verzet dan in het jaarplan was voorzien.”

Naast de reguliere taken kreeg het CBG te maken met extra werkzaamheden en uitdagingen, zoals de vele meldingen over geneesmiddelentekorten, de Brexit, verontreinigingen in geneesmiddelen, het International Collaboration Program en het project Verantwoord Wisselen. Voor het Bureau Diergeneesmiddelen was het een bijzonder jaar vanwege de start van de implementatie van de nieuwe Europese verordening veterinaire geneesmiddelen.

In het CBG-jaarverslag 2019 een beschrijving van de vele werkzaamheden, een overzicht van de productiecijfers en de jaarrekening 2019. We vergelijken onze productie opnieuw met die van de andere Europese landen. Daaruit blijkt wederom de belangrijke rol van CBG in het Europese netwerk van medicijnautoriteiten.

Lees hier Vertrouwen en verbinding, het Jaarverslag over 2019, óf bekijk de jaarrekening.