Collegeleden in beeld - Frans Russel

*Lichte achtergrondmuziek* Prof. Dr. Frans Russel – Hoogleraar farmacologie en toxicologie Radboudumc: Ik ben opgeleid als apotheker en heb me gespecialiseerd in de farmacologie en toxicologie. In het Radboudumc geef ik daar onderwijs over en doe ik onderzoek in het laboratorium naar de werking van geneesmiddelen inhet lichaam en hoe het lichaam geneesmiddelen verwerkt en naar de bijwerkingen of schadelijke effecten van geneesmiddelen. De combinatie farmacologie en toxicologie komt niet zo vaak voor, maar ik heb me eigenlijk in beide richtingen gespecialiseerd en dat is juist een mooie combinatie voor het werk binnen het College, omdat bij geneesmiddelen zowel de effectiviteit als de veiligheid belangrijk zijn. Ik vind het heel belangrijk om onderwijs te geven, omdat ik daarmee de kennis kan overdragen aan de geneesmiddelonderzoekers van de toekomst. Als docent en onderzoeker ben ik niet direct betrokken bij de behandeling van patiënten, maar ik ben heel gemotiveerd om als lid van het College een bijdrage te kunnen leveren aan het vertrouwen van patiënten in de geneesmiddelen die in Nederland gebruikt worden. Het niet klinische onderzoek bevat alle informatie die door de fabrikant is verricht in het laboratorium, met cellen en met proefdieren om vast te stellen of het geneesmiddel veilig genoeg is, mogelijk ook effectief is, om voor het eerst in mensen te testen. De nadruk van ons onderzoek ligt vooral op het veilige gebruik van geneesmiddelen in kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen en zwangere vrouwen. Een voorbeeld van dat onderzoek is het gebruik van menselijke placenta's waar we een laboratoriumopstelling voor hebben ontwikkeld om de placenta bloot te stellen aan geneesmiddelen, zoals dat ook in de moeder gebeurt. We geven de voorkeur aan menselijk materiaal in niet klinisch onderzoek, om eigenlijk zo dicht mogelijk bij de patiënt te zijn en goed te kunnen voorspellen wat een geneesmiddel uiteindelijk in de patiënt zal doen. En daarnaast vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de vermindering van proefdierexperimenten. Dat is ook iets wat in lijn is met waar het College naar streeft. Om uiteindelijk tot geneesmiddelontwikkeling te komen zonder het gebruik van proefdieren. *Muziek fadet uit* Logo CBG MEB, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen verschijnt in beeld.