Onzuiverheden in medicijnen

Onzuiverheden in medicijnen

In medicijnen zitten werkzame stoffen en hulpstoffen. Werkzame stoffen werken tegen jouw klachten. Hulpstoffen bepalen bijvoorbeeld de houdbaarheid.

Het maken van medicijnen is een chemisch proces. Hierbij komen ook andere stoffen in het medicijn terecht. Deze noemen we 'onzuiverheden'. Dit is niet te voorkomen.

Daarom zijn er strenge regels voor de hoeveelheid onzuiverheid die in medicijnen is toegestaan. De fabrikant en de overheid controleren of deze hoeveelheid onder de grens blijft. Is dit zo, dan is het medicijn veilig. Komt de hoeveelheid boven de grens, dan komt het medicijn niet op de markt of bekijken we welke actie nodig is.

Hierdoor kun je jouw medicijn veilig gebruiken volgens de bijsluiter of het advies van je zorgverlener.