Veroxol mint 20 mg, lozenges - openbaar beoordelingsrapport bij weigering aanvraag

Het betrof een aanvraag voor een hybride geneesmiddel, Veroxol mint 20 mg, zuigtabletten. Het referentieproduct is Mucoangin 20 mg zuigtabletten. Equivalentie tussen Veroxol en Mucoangin kon niet worden aangetoond door de ingediende in vivo release studie. De decentrale procedure is afgesloten met een negatief besluit. Er is geen handelsvergunning verleend.