Cinacalcet CF 30 mg, 60 mg en 90 mg, filmomhulde tabletten - openbaar beoordelingsrapport bij weigering aanvraag

Het betrof een aanvraag voor een generiek product, Cinacalcet CF 30 mg, 60 mg en 90 mg, filmomhulde tabletten. Het referentiemiddel voor dit middel is Mimpara. Therapeutische gelijkwaardigheid kon niet worden aangetoond doordat een proefpersoon was uitgesloten van de bio-equivalentie studie. De decentrale procedure is afgesloten met een negatief besluit. Er is geen handelsvergunning verleend.