Beoordelingsrapport 2-fucosyllactose, aanvrager DuPont Nutrition & Biosciences ApS.

Een Engelstalig rapport van de beoordeling van 2’-fucosyllactose van het bedrijf DuPont Nutrition & Biosciences ApS op wezenlijke gelijkwaardigheid met 2’-fucosyllactose dat al in de Europese Unie is toegelaten.

Het 2’-fucosyllactose kan als ingrediënt worden gebruikt in bepaalde typen voedingsmiddelen.

De aanvrager kan op basis van dit positieve beoordelingsrapport de Europese Commissie informeren over het in de handel brengen van 2’-fucosyllactose, volgens artikel 5 van de Europese Verordening 258/97.

Het Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen heeft op 19 december 2017 dit beoordelingsrapport naar de Minister voor Medische Zorg gestuurd.