Elores 1,5 g/flacon, poeder voor oplossing voor injectie/infusie - openbaar beoordelingsrapport bij weigering aanvraag

Het betrof de aanvraagprocedure voor een middel met twee bekende stoffen: ceftriaxon, een derdegeneratiecefalosporine, en sulbactam, een b├Ętalactamaseblokker. De aangevraagde indicatie was gecompliceerde en ongecompliceerde urineweginfecties. Op basis van het overgelegde dossier concludeerde het CBG dat er nog onvoldoende gegevens zijn om de werkzaamheid en veiligheid te kunnen beoordelen. De decentrale procedure is afgesloten met een negatief besluit. Er is geen handelsvergunning verleend.