Publiek beoordelingsrapport Salbutamol Sandoz aërosol 100 microgram/dosis (RVG 34424)

De klachten over de salbutamol-inhalator van Sandoz kunnen niet aan het product zelf worden toegeschreven. Dat is de conclusie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), op basis van uitvoerig onderzoek na meldingen dat deze astma-inhalator minder goed werkt.  Wel is de omzetting van veel astma- en COPD-patiënten in korte tijd, naar dit type inhalator, een mogelijke verklaring voor het aantal klachten. Dit staat in het beoordelingsrapport dat het CBG vandaag openbaar maakt.