Beoordelingsrapport 2’-fucosyllactose, aanvrager Jennewein Biotechnologie GmbH

Een rapport van de eerste beoordeling van 2’-fucosyllactose van de firma Jennewein Biotechnologie GmbH.

De aanvraag betreft de stof 2’-fucosyllactose voor gebruik als ingrediënt voor zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding.

Dit rapport is het verslag van een zogenoemde eerste beoordeling volgens de Europese toelatingsprocedure voor nieuwe voedingsmiddelen, die is vastgelegd in Verordening 258/97.

Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen heeft op 3 juni 2016 dit beoordelingsrapport naar de minister van VWS gestuurd.