Beoordelingsrapport Anatabine, aanvrager Rock Creek Pharmaceuticals LLC

Een rapport van de eerste beoordeling van Anatabine van de firma Rock Creek Pharmaceuticals.

De aanvraag betreft de stof anatabine voor gebruik als voedingssupplement. Het advies van de commissie VNV is om de toelating van anatabine bij het voorgestelde gebruik als nieuw voedingsmiddel te weigeren, vanwege het optreden van ongewenste effecten bij onderzoek in proefpersonen.

Dit rapport is het verslag van een zogenoemde eerste beoordeling volgende de Europese toelatingsprocedure voor nieuwe voedingsmiddelen, die is vastgelegd in Verordening 258/97.

Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen heeft op 25 juni 2015 dit beoordelingsrapport naar de minister van VWS gestuurd.