Extract van tarwezemelen

Aan de orde is een tweede beoordeling volgens de Europese Verordening 258/97 (EG97), over het gebruik als nieuw voedingsmiddel van een extract van tarwezemelen (verder WBE genoemd, wat de afkorting is van wheat bran extract). Dit extract bestaat voor het grootste deel uit koolhydraten, vooral arabinoxylaan oligosacchariden (AXOS). Het wordt geproduceerd uit tarwezemelen door middel van een combinatie van enzymatische reacties en extracties. De aanvraag is ingediend door Fugeia NV uit België, en betreft het gebruik van dit extract als nieuw macro-ingrediënt (een wateroplosbare voedingsvezel) in uiteenlopende voedingsmiddelen. In het dossier wordt dit product besproken als een nieuw voedingsmiddel in klasse 2.1: complexe nieuwe voedingsmiddelen uit niet genetisch gemodificeerde bron, die binnen de Gemeenschap al eerder voor de voeding is gebruikt (EG97a).