Arachidonzuurrijke olie

De aanvrager, de firma Cargill, heeft een veiligheidsdossier ingediend voor geraffineerde arachidonzuurrijke olie afkomstig van de schimmel Mortierella alpina. De olie zal als ingrediënt in zuigelingenvoeding worden gebruikt. Het dossier is voorgelegd aan de commissie Veiligheidsbeoordeling Nieuwe Voedingsmiddelen (‘de commissie‘). Gezien de langdurige blootstelling en de kwetsbaarheid van de doelgroep heeft de commissie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De aanvrager heeft daarom aanvullende gegevens over verscheidene onderwerpen moeten overleggen.