Ice structuring protein

Tweede beoordeling volgens de Europese Verordening 258/97, over het gebruik als nieuw voedingsmiddel van het zogenoemde Ice Structuring Protein (verder aangeduid met de afkorting ISP). Deze aanduiding wordt gebruikt voor een aantal eiwitten die in de natuur in verschillende organismen voorkomen.