Zeaxanthine

Beoordeling van de veiligheid voor de consument, volgens de Europese verordening 258/97 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten

De aanvrager DSM Nutritional Products heeft een veiligheidsdossier samengesteld over synthetisch zeaxanthine. De firma vraagt toestemming om dit zeaxanthine op de Europese markt te brengen als ingrediënt van voedingssupplementen, levensmiddelen bestemd voor bijzondere voeding en gewone levensmiddelen. Deze laatste categorie wordt niet nader gespecificeerd. Het dossier met alle productinformatie is voorgelegd aan de commissie Veiligheidsbeoordeling Nieuwe Voedingsmiddelen. De commissie concludeert dat de kwaliteit van synthetisch zeaxanthine gewaarborgd is door de zorgvuldige chemische synthese en zuivering.