Antwoorden op vragen over verhoogd risico op huidkanker bij gebruik hydrochloorthiazide

Hoe erg is deze vorm van huidkanker?

Het gaat niet om melanomen, maar om vormen van huidkanker die goed te behandelen zijn (basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom). Het zaait bijna nooit uit. Belangrijk is wel dat u op tijd naar de dokter gaat als u een verdacht plekje op uw huid vindt.  

Hoe groot is het risico op huidkanker bij gebruik van hydrochloorthiazide?

 • De kans op deze huidkankers is groter als u hydrochloorthiazide meer dan 6 jaar heeft gebruikt.
 • Ieder jaar krijgen 50.000 mensen in Nederland huidkanker; van deze gevallen komt 10% door hydrochloorthiazide.
 • Te veel zon op de huid is de belangrijkste risicofactor voor huidkanker.

Ik wil hydrochloorthiazide niet meer gebruiken. Mag ik een ander medicijn gebruiken?

Het is belangrijk dat u niet zelf stopt met het gebruik van hydrochloorthiazide. Het is een effectief medicijn voor het voorkomen van hart- en vaatziekten en voor de behandeling van hartfalen. Wilt u toch graag een ander medicijn gebruiken? Overleg dan met uw arts welk ander medicijn u kunt gebruiken.

Ik heb vroeger hydrochloorthiazide gebruikt. Ik gebruik het nu niet meer. Heb ik nog steeds een verhoogd risico op huidkanker?

Als u hydrochloorthiazide meer dan 6 jaar heeft gebruikt, is er een theoretische verhoogde kans. Dit is echter niet onderzocht.

Is er ook een verhoogd risico op andere vormen van (huid)kanker?

Uit het Deense onderzoek is niet gebleken dat gebruik van hydrochloorthiazide ook een verhoogd risico op andere vormen van (huid)kanker geeft.

Het onderzoek is gedaan onder mensen met een blanke huidskleur. Is er ook een verhoogd risico bij gebruikers van hydrochloorthiazide met een niet-blanke huidskleur?

Mensen met een niet-blanke huidskleur zijn niet onderzocht in dit onderzoek. In het algemeen is het risico op het krijgen van huidkanker voor deze groep lager. Toch is het ook voor gebruikers van hydrochloorthiazidegebruikers met een niet-blanke huidskleur belangrijk om de richtlijnen over zonnen goed te volgen.

Mag ik helemaal niet meer in de zon als ik hydrochloorthiazide gebruik?

U mag nog wel in de zon als u hydrochloorthiazide gebruikt. Het is voor u wel extra belangrijk om de algemene richtlijnen over verstandig zonnen goed te volgen. Ook raden we u aan om niet onder de zonnebank te gaan. Kijk bijvoorbeeld op de website van KWF Kankerbestrijding.

Ik slik dit medicijn al heel lang. Waarom is deze bijwerking nu pas ontdekt?

Om bijwerkingen te onderzoeken zijn er heel veel gegevens (databestanden) nodig. Patiënten moeten voor een onderzoek lang worden gevolgd om risico’s vast te kunnen stellen. Deze gegevens zijn er pas sinds kort.

Waar kan ik terecht als ik een bijwerking wil melden?

Bijwerkingen kunnen gemeld worden via het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb.

Welke medicijnen bevatten hydrochloorthiazide?

 • Actelsar HCT
 • Acuzide
 • Atacand plus
 • Bisoprolol/Hydrochloorthiazide
 • Candesartan/Hydrochloorthiazide
 • Captopril/Hydrochloorthiazide
 • CoAprovel  
 • Co-Diovan
 • Converide
 • Co-Renitec
 • Cozaar Plus
 • Enalapril/Hydrochloorthiazide
 • Exforge HCT
 • Fortzaar
 • Fosinopril/hydrochloorthiazide
 • Hydrochloorthiazide
 • Hydrochloorthiazide drank FNA  
 • Hyzaar
 • Irbesartan/Hydrochloorthiazide
 • Kaliumlosartan/HCT
 • Lisinopril/Hydrochloorthiazide
 • Losartan kalium/HCT
 • Losartan/Hydrochloorthiazide
 • Metoprolol/Hydrochloorthiazide
 • MicardisPlus
 • Olmesartanmedoxomil/HCT
 • Olmetec HCTZ
 • Quinapril/Hydrochloorthiazide
 • Ramipril/Hydrochloorthiazide
 • Rasilez HCT
 • Renitec Plus
 • Selokomb
 • Silardaf HCT
 • Telmisartan/Hydrochloorthiazide
 • Teveten Plus
 • Valsartan/Hydrochloorthiazide

In de CBG Geneesmiddeleninformatiebank vindt u een volledig overzicht van de medicijnproducten die hydrochloorthiazide bevatten.