DHPC Mitomycine

Alle Mitomycine Substipharm 20 mg moet na reconstitutie gefilterd worden met een Millex® HV (0,45 μm/PVDF) – Spuitfilter, ongeacht de toedieningsroute.