Informatie voor leveranciers

Het CBG volgt het beleid van de Rijksoverheid en de Rijksinkoopvoorwaarden (ARBIT, ARVODI en ARIV). Voor leveranciers van de Rijksoverheid geldt de verplichting om te factureren via een elektronisch factuur (e-factuur).

Een papieren of PDF-factuur valt nadrukkelijk niet onder de definitie van e-factuur. Het CBG neemt deze facturen dan ook niet in behandeling.

Aanmaningen van crediteuren kunt u naar het volgende e-mailadres versturen:  financien@cbg-meb.nl

Financiële bijsluiter voor e-facturatie

Voor het verzenden van een factuur aan het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG, onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  zijn er een aantal voorschriften.

  • De factuur voldoet aan de basis factuur Nederlandse overheid Handreiking basisfactuur Rijk | Logius
  • U dient alleen te factureren voor leveringen waarvoor u een bestelorder, orderbevestiging, getekend contract of bevestigingsbrief van het ministerie heeft ontvangen.
  • Zorg ervoor dat u uw facturen niet dubbel aanlevert.
  • De leverancier/opdrachtnemer factureert elektronisch in XML-formaat aan aCBG.

Wat zijn de mogelijkheden voor e-facturatie?

Via de link https://www.helpdesk-efactureren.nl/hoe-kan-ik-e-factureren kunt u nagaan welke mogelijkheden u heeft om een e-factuur te versturen. Welke manier het beste bij u past is afhankelijk van uw situatie. U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met de helpdesk e-factureren.

Het niet voldoen aan bovenstaande voorschriften is voor het aCBG reden om uw factuur niet in behandeling te nemen en aan u terug te sturen. U wordt dan verzocht op een correcte manier e-factuur aan te leveren.

Meer informatie

Ons OIN-nummer is: 00000004000000038000

Mocht u vragen hebben over het aanleveren van uw e-factuur aan het aCBG, dan kunt u een e-mail sturen naar cbg-finance@cbg-meb.nl.