Startschot voor de ontwikkeling van één pictogrammenset in Nederland

Aanbieders van medicijninformatie in Nederland gaan gebruik maken van één standaard set pictogrammen. Dat is het doel van de intentieverklaring die 17 partijen vandaag in Den Haag ondertekend hebben. Herkenbare pictogrammen die overal gelijk zijn geven herkenbaarheid bij medicijngebruikers. Dat zorgt voor beter gebruik van medicijnen. Ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen tekende de verklaring en coördineert in opdracht van het ministerie van VWS, de ontwikkeling. 

Duidelijkheid voor medicijngebruiker

Waarom een uniforme pictogrammenset? 

Pictogrammen helpen informatie gemakkelijk over te brengen. Medicijninformatie bevat soms  pictogrammen. Die zijn niet overal hetzelfde. Dat is jammer, want de gebruiker van een medicijn moet dan steeds opnieuw de betekenis van een pictogram leren. Veel partijen die betrokken zijn bij informatie over medicijnen, zoals apothekers, drogisten en farmaceuten, hebben daarom vandaag de intentieverklaring getekend: ze willen komen tot één uniforme pictogrammenset voor alle medicijninformatie. Dat draagt bij aan meer begrip, goed en veiliger gebruik van medicijnen en het bevordert therapietrouw.

Em. prof. dr. Ton de Boer, voorzitter CBG: 

Goed gebruik van medicijnen kunnen we op verschillende manieren bevorderen. Een belangrijke manier is zorgen voor duidelijke informatie die iedereen kan begrijpen. Pictogrammen helpen daar bij. Door die pictogrammen op zoveel mogelijk plekken op dezelfde manier te gebruiken, maken we informatie alleen maar duidelijker. En daar profiteert de medicijngebruiker van. 
 

Primeur in Europa

Nederland is het eerste Europese land dat het initiatief neemt om een uniforme pictogrammenset te ontwikkelen samen met andere partijen. Medicijnautoriteit CBG brengt het belang verder onder de aandacht bij medicijnautoriteiten in Europa.  
 

Betrokken partijen

De intentieverklaring is ondertekend door vertegenwoordigers van 17 partijen, die betrokken zijn bij medicijninformatie in Nederland: het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Patiëntenfederatie Nederland, Stichting KIJKsluiter, Stichting Health Base, het Nivel, Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland (BOGIN), Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD), Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), Pharmi, Neprofarm, The MedGuide Company, Vereniging Euro Specialité’s (VES), Pharos,  Bijwerkingencentrum Lareb, Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
 

Vergroot afbeelding
Beeld: Freek van den Bergh