Collegelid

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat verantwoordelijk is voor de toelating en bewaking van geneesmiddelen. Het CBG is de Nederlandse medicijnautoriteit - wetenschappelijk, waakzaam en in verbinding met de praktijk.

Het CBG beoordeelt de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid van medicijnen en stimuleert het juiste gebruik door de juiste patiënt. Daarbij doen we ons werk in verbinding met de praktijk van zorgverleners, patiënten en consumenten. Het CBG heeft in Europa een vooraanstaande rol bij de Europese ontwikkelingen op het gebied van de registratie en veiligheid. Wetenschappelijke analyse van gegevens vormt de basis voor onze medicijnbeoordelingen. Ook innovatie in de wijze waarop we de medicijnen beoordelen en reguleren wordt bij het CBG voor een belangrijk deel gevoed door wetenschap. Als onafhankelijke autoriteit vervullen we deze rol waakzaam; het CBG is alert en actief op zoek naar wat er aan de hand is in de praktijk en speelt daar op in.

Het College bestaat uit maximaal 17 leden met een breed wetenschappelijk en klinisch kennisnetwerk in Nederland en veelal ook daarbuiten. De voorbereiding en implementatie van besluiten van het College worden uitgevoerd door een agentschap (aCBG), dat onder leiding staat van de directeur aCBG (tevens secretaris CBG). Binnen het aCBG zijn ongeveer 380 medewerkers werkzaam.

Het College is op zoek naar een

lid voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (v/m)

met expertise op het gebied van reumatologie

Wij zoeken een betrokken arts die in verbinding staat met de praktijk, met een visie over hoe het College de ontwikkeling van geneesmiddelen en het goede gebruik van geneesmiddelen in de praktijk kan verbeteren. Leden van het College zijn allen toonaangevende experts op een bepaald medisch en/of farmaceutisch terrein. Van Collegeleden wordt verwacht dat zij onafhankelijk, over hun vakgebied heen, tot een verantwoord oordeel en besluit kunnen komen. Zij stellen de patiënt centraal in hun weging van de balans tussen de werkzaamheid en risico’s van een geneesmiddel.

U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent in staat om uw opvattingen overtuigend in te brengen in de discussies. Een methodologisch kritische houding ten aanzien van klinisch (geneesmiddelen-)onderzoek is een vereiste. Bij voorkeur bent u gepromoveerd.

De tijdsbelasting bedraagt circa 25 uur per maand (0,16 fte). Het College vergadert momenteel 1x per maand in de voltallige bezetting en 1x per maand in een kleinere bezetting. Gemiddeld neemt een Collegelid 18x per jaar deel aan een Collegevergadering. Collegeleden worden door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn maximaal twee keer herbenoembaar.

In een passende honorering wordt voorzien.

Meer informatie

Meer informatie over de functie kunt u verkrijgen bij de heer prof. dr. De Boer, voorzitter van het College, telefoon 088 224 8495. Voor vragen over de selectieprocedure kunt u contact opnemen met mw. Van Schayik, HR-adviseur, telefoon 088 224 8482.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag uiterlijk 31 oktober 2019. Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer [19-045 Collegelid] naar: werving@cbg-meb.nl.