Overleg met patiënten- en consumentenorganisaties

Het CBG organiseert 4 keer per jaar overleggen met patiënten- en consumentenorganisaties waarin uitwisseling van informatie en discussie plaatsvindt.

Voor de organisaties is dit belangrijk omdat zij actuele informatie over geneesmiddelenontwikkelingen horen. Voor het CBG is het belangrijk omdat het contact met de organisaties een goed inzicht geeft in de geneesmiddelenpraktijk.

Onderwerpen van discussie zijn bijvoorbeeld de patiëntenbijsluiter, herhaalrecepten, zelfzorgmiddelen (geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn) en geneesmiddelen voor kinderen.

Tijdens deze bijeenkomsten staat een specifiek thema centraal. Daarnaast worden ook andere actuele onderwerpen besproken.

Bijeenkomsten in 2018

De overleggen met patiënten- en consumentenorganisaties in 2019 zijn gepland op:

  • 14 maart 2019

  • 27 juni 2019

  • 19 september 2019

  • 12 december 2019

 De bijeenkomsten worden gehouden van 15:00 tot 17:00 uur in het gebouw van het CBG.

Aanmelden voor het overleg

Het Overleg CBG – Patiënt en Consument is voor alle patiënten- en consumentenorganisaties toegankelijk. Als u een bijeenkomst wilt bijwonen kunt u zich aanmelden via: BRI@cbg-meb.nl.

Het CBG vergoedt de reiskosten van de deelnemers van het Overleg CBG – Patiënt en Consument.

Consultatie met specifieke vraagstelling

Het CBG kan advies inwinnen bij patiënten- en consumentenorganisaties bij specifieke vragen over een bepaald onderwerp. In principe is het onderwerp niet direct gerelateerd aan een product, maar kan wel voortkomen vanuit de beoordeling van een specifiek dossier of wetenschappelijk advies. De vragen kunnen ook betrekking hebben op een concept richtlijn voor het doen van klinisch onderzoek. Veelal zullen vragen in algemene zin worden geformuleerd.

De patiëntenorganisatie(s) die representatief zijn voor de betreffende vraag kunnen hiervoor benaderd worden. In principe wordt de vraag schriftelijk gesteld en beantwoord. Er is voorzien in vooraf mondeling overleg en toelichting in een bijeenkomst. In een passende onkostenvergoeding wordt voorzien.