Commissie Praktijk

Het CBG blijft graag goed op de hoogte van kennis en ervaringen uit de praktijk. Artsen, apothekers, apothekersassistenten en verpleegkundigen vormen gezamenlijk deze praktijkgroep.

De Commissie Praktijk:

  • ontvangt en geeft feedback over praktische aspecten van geneesmiddelengebruik in de dagelijkse praktijk zowel op het terrein van informatie als het middel zelf
  • signaleert problemen uit de praktijk, zoals uit de handel genomen producten, misbruik of onjuist gebruik van geneesmiddelen, verkrijgbaarheid van producten, problemen met verpakkingen, problemen met toediening
  • signaleert problemen met informatie in SmPC (samenvatting van de productkenmerken), bijsluiter en verpakkingsteksten.
  • signaleert problemen in de praktijk met substitutie en biosimilars
  • bespreekt medicatiefouten, waarop CBG mogelijk actie kan nemen, bijvoorbeeld door verbetering gebruiksinstructie of aanpassing etikettering
  • fungeert als klankbord voor problemen met geneesmiddelen in de praktijk die worden aangedragen door beroepsbeoefenaren vanuit de praktijk.