Commissie Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP)

Vanaf 2009 bestaat er een apart gedefinieerde groep geneesmiddelen, namelijk de Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP's). Onder de ATMP's vallen producten voor weefselmanipulatie, gen- en somatische celtherapie.

Om over de ontwikkelingen van de ATMP's te kunnen overleggen is de Commissie ATMP (voorheen Expertgroep ATMP) door  het CBG ingesteld. Aan de Commissie ATMP nemen verschillende ketenpartijen en stakeholders deel met als doel elkaar te informeren over de laatste stand van zaken op wetenschappelijke en regulatiore ontwikkelingen rondom geavanceerde therapieën. Uniek aan de Commissie ATMP is de samenstelling, waarbij alle partners uit de geneesmiddelenketen (IGJ, CCMO, ZiN, VWS) en relevante veldpartijen (patiëntenverenigingen, academische centra en onderzoekers en afgevaardigden van de industrie) deelnemen.

Taken van de Commissie ATMP

  • Elkaar informeren over de laatste stand van zaken rondom de ontwikkeling van ATMP's, zowel nationaal als internationaal.
  • Het adviseren van het CBG ten aanzien van de activiteiten rondom registraties en wetenschappelijk advies op het gebied van ATMP's.
  • De laatste ontwikkelingen in het Committee on Advanced Therapies (CAT), waaraan experts van het CBG deelnemen, terugkoppelen aan de Commissie ATMP.
  • Deelname van de deelnemers aan nationale en internationale expert meetings.
  • Input leveren op Europese en nationale regulatoire issues.

Committee for Advanced Therapies (CAT)

Het Committee for Advanced Therapies (CAT) is een multidisciplinair comité vallend onder het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), waarin experts uit heel Europa zitting hebben genomen om de kwaliteit, risico’s en werkzaamheid van de ATMP’s te beoordelen. Voor Nederland (en namens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) is dr. ir. Hans Ovelgönne afgevaardigd in de CAT.