Regulier overleg

Om de kwaliteit van het werk te waarborgen, zijn door het CBG initiatieven ontplooid die zorgen voor kennisuitwisseling tussen medewerkers en externe partijen. Zo zijn er expert- en klankbordgroepen geïnitieerd op het gebied van advanced therapies en voor overleg met stakeholders. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn openbaar en te vinden op de CBG-website.