Wetenschappelijke verankering

Het CBG investeert fors in het programma Regulatory Science met als resultaat een sterk academisch netwerk en goede samenwerking met externe partijen. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan en te investeren in zowel kortdurende projecten als langduriger promotietrajecten, bouwt het CBG structureel verder aan uitbreiding en verdieping van kennis en expertise.

Regulatory science is in de ogen van het CBG essentieel voor het verbeteren van regulatoire efficiëntie en doeltreffendheid van geneesmiddelen in een tijd waarin de maatschappelijke verwachtingen van regelgeving voor geneesmiddelen niet altijd lijken te worden waargemaakt.

Het wetenschappelijk programma van het CBG volgt de drie domeinen van de levenscyclus van geneesmiddelen:

 • Ontwikkeling en Innovatie
 • Regelgeving en Besluitvorming
 • Gebruik en Veiligheid van Consumenten

Deze domeinen corresponderen met de prioriteiten in het Strategisch Business Plan (SBP) van het CBG voor 2014-2018. Binnen elk domein zijn diverse programma’s vastgesteld.

Sterk netwerk

Het CBG richt zich op uitgebreide samenwerking op het gebied van regulatory science: in Nederland, binnen Europa, maar ook daarbuiten. Hierbij is het steeds transparant over onderwerpen die de kwalitatief hoogstaande beoordeling ondersteunen van werkzaamheid versus risico’s van geneesmiddelen. Ook versterkt het CBG met deze samenwerking de kennis en competentie tussen beoordelende instanties, de academische wereld en de industrie.

Op internationaal niveau beweegt het CBG mee met de wereldwijde ontwikkeling van geneesmiddelen en anticipeert het op nieuwe vraagstukken die zich op dit terrein voordoen. Zo gaf het CBG invulling aan een samenwerkingsverband met de geneesmiddelenautoriteiten van Singapore (HSA Singapore) over onderzoeksvraagstukken op het gebied van de farmacogenetica en veilig gebruik van geneesmiddelen.

Nationaal nam het CBG, samen met de NVFG, het voortouw in het organiseren van de eerste workshop van het Regulatory Science Netwerk Nederland (RSNN). Met als thema ‘Biomarkers voor het Voetlicht: een andere kijk op Registratie’ zette het netwerk de toon voor een open discussie tussen academia, regulators en de farmaceutische industrie: waar zijn successen te behalen waar verschillende partijen mee uit de voeten kunnen? RSNN profileerde zich tijdens de FIGON Dutch Medicines Days met een Regulatory Science dagprogramma en lanceerde twee Nieuwsbrieven.

Met trots kon het CBG terugkijken op de benoeming van Marieke De Bruin als hoogleraar Regulatory Science aan de Universiteit van Kopenhagen (faculteit Gezondheid en Medische wetenschappen). Marieke de Bruin werd tevens directeur van het Copenhagen Centre for Regulatory Science (CORS); nieuwe kansen om met dit instituut de komende jaren samen te werken en kennis te delen in Europa. De eerste aanzet daartoe was al zichtbaar tijdens de jaarlijkse CORS Conference over Regulatory Science in november, waar niet alleen Bert Leufkens en Hans Hillege spraken, maar ook EMA, FDA, PMDA, industrie en patiëntorganisaties hun visie gaven op ontwikkelingen binnen Regulatory Science.

Onderwijs en ontwikkeling

Door het Regulatory Science-programma wordt het CBG erkend als een gewaardeerd instituut voor regulatoir onderwijs. Het CBG werkt duurzaam samen met verschillende Nederlandse universiteiten waar meer dan 10 promotietrajecten lopen. 

In totaal 69 bachelor- en masterstudenten van verschillende (academische en technische) universiteiten hebben inmiddels voor korte of langere tijd stage gelopen bij het CBG.

In de afgelopen jaren is een aanzienlijke hoeveelheid regulatory science-projecten ter goedkeuring en financiering voorgelegd aan het Programmabureau Wetenschap van het CBG. Verschillende onderwerpen uit deze projecten zijn samengevoegd in programma's die de kern vormden van de wetenschappelijke agenda voor 2016 van het CBG. Deze onderwerpen passen bij de optimalisering van de levenscyclus van een geneesmiddel of bij nauwkeurig onderzoek van de efficiëntie en doeltreffendheid van het regulatoire systeem zelf.

Plannen voor de toekomst

Het CBG bouwt structureel verder aan verdieping van kennis en expertise. Bijvoorbeeld in 6 onderzoeksprogramma’s:

 • 3V support 
 • Adaptive Pathways 
 • Safe (bio)Generics 
 • Optimized clinical trials 
 • Patient safety 
 • Fair Access

Overzicht activiteiten

 • Wetenschapsdag - ieder jaar organiseert het CBG een wetenschapsdag. Op deze dag levert een kruisbestuiving op tussen wetenschap, kliniek, het farmaceutische veld en het CBG zelf.
 • FIGON Dutch Medicines Days – het CBG organiseert sinds 2011 het regulatory science-programma tijdens de FIGON Dutch Medicines Days. Samen met onder meer de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) is het CBG voorzitter van deze dag.
 • Regulatory Science netwerk Nederland (RSnN) – tijdens de FIGON Dutch Medicines Days is in oktober 2015 het Regulatory Science netwerk Nederland (RSnN) opgericht onder voorzitterschap van het CBG.
 • Regulatory Science Magazine – in 2013 introduceerde het CBG een E-magazine. Vanaf 2017 worden er nu 4 edities per jaar gepubliceerd.
 • Promotieprojecten – op de CBG-website staat een overzicht van alle promotieprojecten en de resultaten hiervan die het Programmabureau Wetenschap heeft gefinancierd.

Feiten en cijfers

Het regulatory science-programma heeft sinds 2011 onder meer het volgende opgeleverd:

 • Ruim 280 wetenschappelijke publicaties in vakbladen
 • 27 dissertaties, in nauwe samenwerking met de universiteiten van Utrecht, Groningen en Rotterdam
 • Ondersteuning door het CBG van het bijna voltooide onderzoeksprogramma Geneesmiddelenketen van het RIVM
 • 5 andere wetenschappelijke projecten in samenwerking met externe partijen
Wetenschappelijke publicaties in door vakgenoten beoordeelde vakbladen
A| Scientific publications in peer reviewed journals
201746
201638
201560
201442
201335
201242
Brontabel als csv (109 bytes)
Aantal voltooide promotietrajecten
Aantal jaarlijks afgeronde promoties
20175
20166
20153
20142
20134
Brontabel als csv (79 bytes)
Aantal studenten
A|Number of (Under) Graduate students
201617
20159
20149
201314
201211
Brontabel als csv (83 bytes)