Wetenschappelijk fundament

Het CBG investeert elk jaar in het programma Regulatory Science met als resultaat een sterk academisch netwerk en goede samenwerking met externe partijen. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan en te investeren in zowel kortdurende projecten als langduriger promotietrajecten, bouwt het CBG structureel verder aan uitbreiding en verdieping van kennis en expertise.

Regulatory science is in de ogen van het CBG essentieel voor het verbeteren van regulatoire efficiëntie en doeltreffendheid van geneesmiddelen in een tijd waarin de maatschappelijke verwachtingen van regelgeving voor geneesmiddelen niet altijd lijken te worden waargemaakt.

Het wetenschappelijk programma van het CBG sluit aan bij de 3 domeinen van de levenscyclus van geneesmiddelen:

  • Ontwikkeling en Innovatie
  • Regelgeving en Besluitvorming
  • Gebruik en Veiligheid van Consumenten

In de afgelopen jaren is een aanzienlijke hoeveelheid regulatory science-projecten ter goedkeuring en financiering voorgelegd aan de Commissie Wetenschap van het CBG. Verschillende onderwerpen uit deze projecten zijn samengevoegd in programma's die de kern vormden van de wetenschappelijke agenda voor 2016 van het CBG. Deze onderwerpen passen bij de optimalisering van de levenscyclus van een geneesmiddel of bij nauwkeurig onderzoek van de efficiëntie en doeltreffendheid van het regulatoire systeem zelf.

Sterk netwerk

Het CBG richt zich op uitgebreide samenwerking op het gebied van Regulatory Science: in Nederland, binnen Europa, maar ook daarbuiten. Belangrijk daarbij is dat het onderzoek bijdraagt aan de kwalitatief hoogstaande beoordeling van de werkzaamheid versus de risico's van geneesmiddelen. Ook versterkt het CBG met deze samenwerking de kennis en competentie tussen beoordelende instanties, de academische wereld en de industrie.

Onderwijs en ontwikkeling

Door het Regulatory Science programma wordt het CBG tevens erkend als een gewaardeerd instituut voor regulatoir onderwijs. Het CBG werkt duurzaam samen met verschillende Nederlandse universiteiten, onder andere door het aangaan van diverse promotietrajecten.

Daarnaast lopen elk jaar 10-15 bachelor- en masterstudenten van verschillende (academische en technische) universiteiten voor korte of langere tijd stage bij het CBG.

Overzicht activiteiten

  • Wetenschapsdag – Ieder jaar organiseert het CBG een Wetenschapsdag. Deze thematische dag levert een kruisbestuiving op tussen wetenschap, kliniek, het farmaceutische veld en het CBG zelf.
  • Regulatory Science Netwerk Nederland (RSNN) – tijdens de FIGON Dutch Medicines Days is in oktober 2015 het Regulatory Science Netwerk Nederland (RSNN) opgericht waarvan het CBG vice-voorzitter is.
  • Regulatory Science Magazine – Vanaf 2017 worden jaarlijks 3 edities van het Regulatory Science Magazine gepubliceerd.

Feiten en cijfers

Tot nu toe heeft het Regulatory Science programma het volgende opgeleverd:

  • 240 wetenschappelijke publicaties in vakbladen
  • 19 dissertaties, in nauwe samenwerking met verschillende universiteiten in Nederland
  • 62 bachelor/master studenten volgden een onderzoeksstage bij het CBG.
Wetenschappelijke publicaties in vakbladen
Scientific journals in peer reviewed magazines
201854
201746
201638
201560
201442
Brontabel als csv (94 bytes)
Aantal voltooide doctoraten
PhD-MEB
20183
20175
20166
20153
20142
Brontabel als csv (50 bytes)
Aantal onderzoeksstages bachelor/masterstudenten
Number of internships students
201815
20178
201617
20159
20149
Brontabel als csv (75 bytes)